• icon
  • icon

Hledáte ekologický materiál? Vsaďte na sklo

U skla bezvýhradně platí: "Písek jsi a v písek se obrátíš." V prvé řadě je potřeba si říci, co to vůbec sklo je. Sklo je tuhý roztok kovových oxidů v oxidu křemičitém, kterému při chladnutí velká viskozita zabraňuje pohyb molekul, a tím i krystalizaci křemičitých sloučenin. A tak vznikne průhledné sklo. Úplně obecně je pak sklo homogenní pevná látka, která se vyznačuje tvrdostí, křehkostí a průhledností.

Základními surovinami pro výrobu skla jsou přírodní materiály – tzv. sklářské písky s obsahem 60–80 % oxidu křemičitého, dále pak vápenec a živec. Tavením těchto písků na teplotu až 1500 °C se získá surovina, kterým je po vychladnutí sklo.

 

Co je technologie floatu?

Dnešní moderní technologie výroby tabulového skla se nazývá float – plavení. Technologie floatu je dnes téměř univerzálním způsobem výroby plochého skla. Spočívá v plavení roztaveného skla na hladině tekutého cínu. Výstup z této technologie představuje sklo, které je dodáváno na trh ve velkoformátových tabulích určených ke zpracování. Samozřejmě od svého zrodu z písku po finální produkt prochází celou řadou výrobních a průmyslových procesů.

 

Sklo ve volné přírodě

Sklo se mimo jiné vyskytuje i ve volné přírodě. Nejjednodušší příklad je při sopečné činnosti vulkánů. Celý proces vzniká tak, že se derou roztavené horniny (magma) na povrch, kde prudce chladnou. Tekuté magma chladne dokonce natolik rychle, že se nestihnou vytvořit nejen žádné krystaly, ale ani žádná pravidelně uspořádaná struktura nových hornin. A tím vzniká takzvané vulkanické sklo. Další možností je úder blesku do písku. I síla a energie blesku dokáže roztavit písky a zapříčinit vznik skla.

 

Obsidián je nejznámějším příkladem sopečného skla.

 

Recyklované sklo

Výraznou předností výroby skla proti jiným odvětvím je, že minimálně zatěžuje životní prostředí. Jako odpad zároveň nezatěžuje životní prostředí vůbec. Sklo je naprosto čistý přírodní materiál.

Sklo jako odpad je významnou druhotnou surovinou. Význam recyklace skla je z hlediska ekologického, energetického i technického velmi vysoký. Do oběhu či výrobního koloběhu lze totiž navrátit téměř celé množství surovin, ale i část energie vložené do skla v původním výrobním procesu, přičemž vlastnosti výrobku, tj. recyklovaného skleněného odpadu, zůstávají stejné jako při výrobě z nových surovin. Tyto výrobky jsou zároveň zdravotně nezávadné. Sklo se jednoduše rozemele zpět na písek, který se znovu přetaví do dalšího skla.

 

Recyklace je velmi důležitá. Používáním recyklovaného skla se šetří neobnovitelné přírodní zdroje, a navíc se tím i méně zasahuje do přírody. V neposlední řadě odlehčí skládkám komunálních odpadů a nevyvolává potřebu skládek nových.

Celý náš tým je vám plně k dispozici, stačí nás kontaktovat

+420 261 226 017

+420 261 226 786

praha@barevnaskla.cz

U plynárny 770/8,
140 00 Praha 4 - Michle

Po-Čt 10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

So individuálně na objednání

 

 

 

 

 

+420 725 845 330

brno@barevnaskla.cz

Pražská 156,
642 00 Brno - Bosonohy

Po-Pá8:00 - 16:00

So - individuálně na objednání