• icon
  • icon

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nejprve naše údaje:

Zpracovávat vaše údaje bude  Barevná skla s.r.o. IČO: 27185834, se sídlem: U Plynárny 770/8, Praha 4, 140 00.

Zpracovávat vaše údaje bude  Skleněné obklady s.r.o. IČO: 28889347, se sídlem: U Plynárny 770/8  , Praha 4, 140 00.

 

Jaké informace a osobní údaje budeme zpracovávat?

Údaje, zpracovávané z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů, zahrnují: Jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (zejména fakturační adresu a adresu montáže, telefon a email).

Od koho vaše osobní údaje získáváme?

Osobní informace získáváme přímo od Vás nebo od našich partnerů což jsou kuchyňská a interiérová studia a architekti.

Jaký je způsob zpracovávání vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme jak elektronicky tak manuálně. Zpracování vždy probíhá pouze vybranými pracovníky naší společnosti. Elektronicky zpracovávaná data jsou u nás vždy velmi kvalitně chráněná jak na serverech, tak na pracovních stanicích.

Máte vlastně nějaká práva při předávání osobních údajů?

Samozřejmě vaším právem je náš požádat o poskytnutí informace o tom jakým způsobem s vašimi osobními údaji nakládáme a zpracováváme je. Pokud by jste se domnívali nebo zjistili, námi prováděné zpracování osobních údajů provádíme v rozporu se zákonem nebo jsou-li údaje nepřesné s ohledem na jejich účel zpracování požádejte nás o vysvětlení. Uděláme samozřejmě maximum, abychom takto vzniklý stav odstranili. S tímto souvisí táké vaše právo požadovat opravu, likvidaci, případně blokaci zpracování.Od 25.5.2018 máte právo vznést námitky proti přenositelnosti, zpracování   

Samozřejmě nás můžete i kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování vašich osobních údajů v rámci naší společnosti nás prosím kontaktujte telefonicky, písemně e-mailem nebo klasickou formou dopisem viz níže:

praha@barevnaskla.cz, brno@barevnaskla.cz