• icon
  • icon

Hľadáte ekologický materiál? Stávka na sklo

Pri skle nepochybne platí: "Si piesok a zmeníš sa na piesok." Najskôr musíme vedieť, čo je sklo. Sklo je tuhý roztok oxidov kovov v kremíku, ktorého vysoká viskozita pri ochladzovaní zabraňuje pohybu molekúl, a tým kryštalizácii kremičitanových zlúčenín. Vznikne tak priehľadné sklo. Veľmi všeobecne je teda sklo homogénna pevná látka, ktorá sa vyznačuje tvrdosťou, krehkosťou a priehľadnosťou.

 

Základnými surovinami na výrobu skla sú prírodné materiály - tzv. sklárske piesky s obsahom 60 - 80 % oxidu kremičitého, ako aj vápenec a živec. Tavením týchto pieskov pri teplotách do 1 500 °C sa získava surovina, ktorá je po ochladení sklom.

 

Čo je to technológia floatu?

Dnešná moderná technológia výroby tabuľového skla sa nazýva float. Technológia float je dnes takmer univerzálnou metódou výroby plochého skla. Spočíva v plávajúcom roztavenom skle na povrchu tekutého cínu. Výstupom tejto technológie je sklo, ktoré sa na trh dodáva vo veľkoformátových doskách na spracovanie. Samozrejme, od svojho zrodu z piesku až po konečný výrobok prechádza mnohými výrobnými a priemyselnými procesmi.

 

Sklo vo voľnej prírode

Sklo sa vyskytuje aj vo voľnej prírode. Najjednoduchším príkladom je sopečná činnosť. Celý proces je spôsobený tým, že roztavená hornina (magma) sa dostáva na povrch, kde sa rýchlo ochladzuje. Tekutá magma sa dokonca ochladzuje tak rýchlo, že sa nielenže nemôžu vytvoriť kryštály, ale ani pravidelne usporiadaná štruktúra nových hornín. Vzniká tak tzv. vulkanické sklo. Ďalšou možnosťou je zásah bleskom do piesku. Dokonca aj sila a energia blesku môže roztopiť piesok a spôsobiť vznik skla.

 

Obsidián je najznámejší príklad vulkanického skla.

 

Recyklované sklo

Významnou výhodou výroby skla oproti iným priemyselným odvetviam je, že minimálne zaťažuje životné prostredie. Ako odpad tiež vôbec nezaťažuje životné prostredie. Sklo je úplne čistý prírodný materiál.

 

Sklo ako odpad je dôležitou druhotnou surovinou. Význam recyklácie skla je veľmi vysoký z ekologického, energetického a technického hľadiska. Takmer celé množstvo surovín a časť energie vloženej do skla v pôvodnom výrobnom procese sa môže vrátiť do obehu alebo výrobného cyklu, pričom vlastnosti výrobku, t. j. recyklovaného skleneného odpadu, zostávajú rovnaké ako pri výrobe z nových surovín. Tieto výrobky sú zároveň zdravotne nezávadné. Sklo sa jednoducho rozomelie späť na piesok, ktorý sa pretaví na ďalšie sklo.

 

Recyklácia je veľmi dôležitá. Používanie recyklovaného skla šetrí neobnoviteľné prírodné zdroje a znamená aj menší vplyv na prírodu. V neposlednom rade odľahčuje skládky komunálneho odpadu a nevytvára potrebu nových skládok.

Celý náš tým je vám plně k dispozici, stačí nás kontaktovat

+420 261 226 017

+420 261 226 786

praha@barevnaskla.cz

U plynárny 770/8,
140 00 Praha 4 - Michle

Po-Čt 10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

So individuálně na objednání

 

 

 

 

 

+420 725 845 330

brno@barevnaskla.cz

Pražská 156,
642 00 Brno - Bosonohy

Po-Pá8:00 - 16:00

So - individuálně na objednání