O nás

O nás

Zakladateľ firmy pán Miroslav Frinta začal pracovať s interiérovým sklom už v roku 1994. V tom čase sa zaoberal výrobou a reštaurovaním vizážou. Postupne sa firma rozrastala ao 10 rokov neskôr už mala veľkoobchod a predajňu. Pokrok nezastavíš, a tak k veľkoobchodu a predajni postupne pribudla aj vlastná špecializovaná lakovňa skiel, veľkoformátová tlačiareň na sklo a vlastná výrobná hala. Dnes si k nám do showroomu v Prahe aj do pobočky v Brne pre inšpiráciu chodia naši zákazníci aj bytoví architekti a dizajnéri, z ktorých niektorí sa na príprave pražského showroomu podieľali. Našou filozofiou je neustále zlepšovanie technológií i odborných znalostí. Preto pravidelne absolvujeme školenia, ktoré nás v práci posúvajú ďalej a umožnia nám vyriešiť aj technicky zdanlivo neriešiteľné zákazky. Ponúkame široký sortiment sklenených obkladov pre kuchyne a kúpeľne, vrátane kuchynských pracovných dosiek, a zároveň vyrábame sprchové kúty, sklenené dvere, zábradlia a schody. Naše dvere sú k dispozícii vo všetkých mysliteľných typoch, vrátane posuvných, otáčacích a pre puzdrá.

Prečo Barebná skla

Pozadí podané ruce

Pozadí uživatel

Pozadí ozubené kolo

Pozadí pečeť

Pozadí podané ruce
Kontaktujte nás

Název programu: Operační program Zaměstnanost.

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Výzva: 03_19_097 - Podnikové vzdělání zaměstnanců II.

Název projektu: BAREVNA SKLA s.r.o - vzdělávání zaměstnanců. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013623. Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Přijemce.

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odpborných školení pro zaměstnance společnosti. Kurzy budou realizovány v oblastech z oblasti Měkkých a manažerských dovedností. Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2020. Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.8.2022.

Cílová skupina: Zaměstnanci - osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k oraganizace žadatele s výjímkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Nastavení cookies